En dag som Reingjeter

Ulike årstider, ulike opplevelser.
I samisk kultur teller vi åtte årstider.
De ulike årstidene er nært knyttet til reinens naturlige vandring.
Den samiske årstidssyklusen har et eget navn - jahkodat.