Vilkår og Betingelser

Disse vilkårene er en del av den avtalen du/dere inngår med Ájddo AS/Visit Reindeer, ved påmelding til en av våre turer eller arrangement. Ved bestilling av tur/arrangement fra oss og ved bruk av vår webside, bekrefter du at du har lest og godtatt våre vilkår og betingelser. 

1. Booking og Bestilling

Booking eller bestilling skjer via nettsiden vår, per e-post, telefon eller via annet utsalgssted (herunder hotellresepsjon, reisebyrå eller tredjeparts webside hvor våre produkter kan bestilles).

Ved påmelding på vegne av flere deltakere er du ansvarlig for å formidle vilkår og betingelser til den enkelte deltaker og står ansvarlig for betaling. Du må være over 18 år for å gjøre en bestilling.

2. Betalingsvilkår

Dagsturer
For dagsturaktiviteter skal hele beløpet innbetales ved bestilling. 

3. Avbestilling og Refusjon

Avbestilling fra deg må skje per mail. Dato/tid for avbestilling er dato/tid for når du sendte e-posten til oss.

Avbestilling fra kunde - Dagsturer

 • Avbestilling 7 dager eller mer før turen starter: du får full refusjon fra oss.
 • Avbestilling 3 - 7 dager før turen starter: du får 50 % refusjon fra oss.
 • Avbestilling mindre enn 2 dager (48 t) før turen starter: du får ingen refusjon fra oss.
 • Du er selv ansvarlig for å påse at reservasjonen er i samsvar med det du ønsker å bestille.

Avbestilling fra kunde - Flerdagers turer

 • Avbestilling 30 dager eller mer før turen starter: du får full refusjon fra oss.
 • Avbestilling 15 - 30 dager før turen starter: du får 50 % refusjon fra oss.
 • Avbestilling mindre enn 15 dager før turen starter: du får ingen refusjon fra oss.

Tur avlyst på grunn av vær og føreforhold
Forhåndsbestilte dagsturer som avlyses på grunn av dårlig vær refunderes med 90 % av innbetalt beløp, 10 % beholdes for å dekke administrative kostnader og faktiske utgifter til booking og betalingsløsning. Alternativt kan bestillingen stå og turen flyttes til et senere tidspunkt.

Now-show / manglende oppmøte
Hvis du ikke møter opp til avtalt tid og sted på tur du har bestilt gis ingen refusjon. Dette gjelder også hvis du møter opp for sent, uten å ha gitt beskjed (og fått aksept fra oss for forsinkelsen).

Reduksjon i antall deltakere

 • Reduksjon på inntil 20 % av bestilt antall 15 - 30 dager før ankomst kan gjøres uten økonomiske konsekvenser for bestilleren.
 • Reduksjon på inntil 10 % av bestilt antall 14 - 7 dager før ankomst kan gjøres uten økonomiske konsekvenser for bestilleren.
 • Ved reduksjon av bestilt antall senere enn 7 dager før ankomst betales for opprinnelig bestilling (ev iht. justeringer i tråd med foregående punkter).

Kansellering og endringer gjort av oss
Det er lite sannsynlig, men vi forbeholder oss retten til å avlyse og gjøre endringer på våre turer og arrangement som skyldes forhold utenfor vår kontroll. Hvis slik kansellering eller endring blir nødvendig plikter vi å varsle deg så raskt som mulig.

Vi vil da gjøre det vi kan for å tilby et alternativt tilbud i samme tidsrom som er så likt det originale som mulig. Du betaler da for det som blir gjennomført. Om vi ikke kan tilby et alternativt arrangement får du refundert innbetalt beløp.

Eksempler på forhold som kan kreve avlysning eller endringer fra oss:

 • For få deltakere
  For de fleste turer er det satt et minimum antall deltakere. Hvis minste antall deltakere for en tur ikke nås vil vi ha mulighet til å avlyse turen. Du kan da velge å endre dato for turen eller få en full refusjon fra oss på innbetalt beløp.
 • Vær og føreforhold
  Ved dårlig vær eller dårlige forhold på planlagt tur vil vi kunne endre og avlyse en tur.
 • Sykdom, skade e.l hos guide/turleder
  Turledere og guider kan bli syke og skadet, hvis dette skjer på en tur du har bestilt vil vi gjøre hva vi kan for å skaffe en stedfortreder med tilsvarende kompetanse. Hvis vi ikke klarer å gjennomføre planlagt tur som følge av sykdom eller skade hos guide/turleder vil du får refundert hele det innbetalte beløp.
 • Force majeure
  Ved hendelser utenfor vårt herredømme som feks brann, ekstremvær, naturkatastrofe ol. har vi rett til å heve avtalen uten erstatningsplikt.

4. Ditt ansvar

Du plikter å gjøre deg kjent med våre betingelser, beskrivelsene til den enkelte tur og arrangement.

Plikt til å informere om egen helse og forutsetninger
Du plikter å forsikre deg om at du har forutsetninger for deltakelse på våre turer. Alle deltakere må informere oss/guide/turleder om helsemessige forhold, sykdommer eller plager som kan ha betydning for egen og andres sikkerhet på turen.

Plikt til å følge anvisninger gitt av guide/turleder/arrangementsansvarlig
Det overordnede ansvaret for sikkerheten på våre turer ivaretas av guide/turleder. For at denne skal være i stand til å ivareta sikkerheten på turer i vår regi forplikter du deg til å følge alle anvisninger gitt av oss og/eller guide og turleder.

5. Aksept av Risiko

Deltakelse på flere av våre turer innebærer en viss risiko for uhell og skader. Vi jobber systematisk med å minimere risiko, men det vil alltid være en gjenværende risiko ved å delta på våre turer og arrangement.

Som deltaker på våre turer må du være klar over, og akseptere denne potensielle risikoen. Ved kjøp av våre tjenester aksepterer du denne risikoen.

Vi påtar oss ingen økonomiske forpliktelser som følge av skade forårsaket av deltakere, deres handlinger eller som skyldes åraker utenfor vår kontrol (Force majeure) med mindre uhellet eller ulykken skyldes grov uaktsomhet fra vår eller guidens side.

6. Forsikring

Forsikring for den enkelte deltaker er ikke inkludert i våre turer og arrangement.

Reiseforsikring og avbestillingsforsikring
Vi tilbyr ikke avbestillingsbeskyttelse, reise- eller ulykkesforsikring på våre turer og arrangement. Vi anbefaler at du som deltaker selv sørger for nødvendig reise- og ulykkesforsikring og sjekker om disse dekker aktiviteten du deltar på.

Vi anbefaler å sjekke om din forsikring også har avbestillingsbeskyttelse som dekker dine utgifter eks hvis du blir forhindret fra å møte opp.

Ansvarsforsikring
Vi har en ansvarsforsikring (forsikringssum opptil kr 10.000.000,- per skade) som dekker erstatningskrav mot oss ved eventuelle uhell.

Reisegarantifondet
Vi er medlem av Reisegarantifondet (RGF) som er en stiftelse som forvalter reisegarantiordningen som er hjemlet i Pakkereiseloven. RGF har blant annet som oppgave å kontrollere at medlemsbedriftene har de nødvendige økonomiske garantier som er tilstrekkelige for aktiviteten som utøves. For mer info: https://reisegarantifondet.no

7. Klager og Klagefrist

Klage over eventuelle mangler i forbindelse med våre tjenester må straks fremmes til oss, guide eller turleder. I motsatt fall mister du retten til å klage. For øvrig må klage være fremsatt skriftlig senest 10 dager etter hjemkomst med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.

8. Personvernerklæring

Her forklarer vi hvilke personopplysninger vi samler inn om deg, hvorfor vi gjør dette, hva disse opplysningene til og hvordan du kan få innsyn, rette og slette disse opplysningene.

Hvilken informasjon samler vi om deg?
Ditt navn, postnummer, poststed, telefonnummer og epostadresse og bookinginformasjon, eks hvilken tur eller arrangement du ønsker å delta på.

Hvordan samler vi inn opplysninger om deg?
Vi får opplysninger direkte fra deg når du ønsker tilbud og informasjon på en tur eller arrangement eller når du selv har registrert deg som mottaker av våre nyhetsbrev. All informasjon er gitt frivillig av deg enten via e-post, skjemaer på vår nettside, booking eller telefon. Vi henter ikke inn informasjon om deg som bruker fra andre kilder.

Hvorfor samler vi inn informasjon om deg?
Vi bruker dine opplysninger for å kunne gjennomføre de tjenester du har bedt oss om å hjelpe deg med. Vi bruker også informasjonen til å sende deg nyhetsbrev med varsel og informasjon om våre tilbud og for kundeadministrasjon, fakturering og regnskap.

Hvordan lagres informasjonen? Sikkerhet
Våre data om deg lagres i vår skybaserte kundebase levert av et av SuperOffice (et av Europas ledende system for lagring av kundedata). Vi lagrer ingen kundedata lokalt på egne PCer eller medium.

Utveksling av kredittkortinformasjon ved betaling og booking på vår webside sendes kryptert med såkalt SSL og håndteres av vår leverandør av betalingsløsning Stripe.

Hvor lenge oppbevarer vi informasjonen om deg?
Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet de behandles for. Hvis du melder deg av et av våre nyhetsbrev eller e-post med varsel om tur fra oss blir dine data slettet fra vår kundebase.

Deler vi dine personopplysninger med andre?
Vi deler personopplysninger kun til lokale samarbeidsparter og egne guider som skal utføre den turen eller arrangement du har bestilt. Vi deler ikke opplysningene med noen annen tredjepart, med unntak av disse:

 • Vår regnskapsfører
  Hvis du har kjøpt en tjeneste av oss (eks tur, arrangement) vil noen av dine data (navn, mailadresse, adresse) bli lagret hos regnskapsfører i programmet PowerOffice - regnskapsfører har en plikt (jf Lov om bokføring) til å oppbevare data i en viss periode, deretter vil disse dataene slettes. Personopplysninger som ikke er lagringspliktige vil bli slettet innen 1 mnd.
 • Vårt bookingsystem
  Når du booker en tur hos oss vil vår leverandør av bookingsystem Bokun registrere det de trenger (navn, mailadresse, nasjonalitet) for at vi skal kunne gjennomføre tjenesten du bestiller.

Du har rett til innsyn, retting og sletting
Du har rett til å få innsyn i personopplysninger vi har om deg. Du har rett til å kreve at vi retter personopplysninger vi ev har om deg og at vi kun skal lagre de data som er nødvendige for å oppfylle formålet som vi innhentet opplysningene for. Hvis vi har personopplysninger om deg, så har du rett til å kreve disse slettet så lenge det ikke er et lovkrav (eks bokføring og regnskap) om lagring.

Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig brukeropplevelse når du besøker nettsiden vår.

Når du bruker vår webside samtykker du i at vi kan bruke cookies. Du kan velge å slå av denne funksjonen i nettleseren og slette disse informasjonskapslene som er lagret på din datamaskin.

Kontaktinformasjon

9. Lovvalg og Verneting

Alle tvister som måtte oppstå mellom partene i denne avtalen eller på annet grunnlag skal behandles etter norsk rett. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet, skal bedriftens eiendoms verneting gjelde. Du aksepterer Salten tingrett i Bodø som Verneting.