Vandring i Europas siste villmark

Dette er turen for deg som vil oppleve verdensarvområdet Laponia, historien, og samisk kultur. Verdensarvområdet utgjør 9 400 kvadratkilometer og er Europas største sammenhengende natur- og kulturlandskap uten større inngrep.

Du må klare dagsetapper på 15-20km i lett kupert terreng med ryggsekk på ca 8 kilo.
Anbefalt aldersgrense 16år, men i følge med voksen kan individuelle hensyn tas høyde for.

Du får bo enkelt, men komfortabelt i hytter langs ruten.

Målet er at du skal ha en fjelltur som ikke er for krevende fysisk.

Laponia er samenes kulturlandskap og består av de fire nasjonalparkene Muddus, Sarek, Padjelanta og Stora Sjöfallet, samt naturreservatet Sjaunja og Stubba med tilsluttende Rago nasjonalpark i Sørfold, områder ved Sulitjelma, Tjuoltadalen og Rapadalen.

Helt siden forhistorisk tid har Laponia vært befolket av samer og er et av de best bevarte eksemplene på nomadeområder i det nordre Skandinavia.

Laponia ble tatt opp på UNESCOs verdensarvliste i 1996. Komiteens begrunnelse:

Natur: «Området er et framstående eksempel på hvordan jorden har utviklet seg framfor alt geologisk, og hvordan økologiske og biologiske forandringer skjer idag. Her finnes til og med enestående naturfenomen med en eksepsjonell naturskjønnhet og betydelsefulle naturlige steder for å beskytte biologisk mangfold.»Kultur: «Lapplands verdensarv i det nordre Sverige, som helt siden forhistorisk tid har vært befolket av samene, er et av de best bevarte eksemplene på et nomadeområde i det nordre Skandinavia. Det inneholder bosetninger og beitemarker for store reinflokker, en skikk som en gang i tiden var svært vanlig og går tilbake til et tidig stadium i menneskenes økonomiske og sociale utvikling.»