Reinflytting

Som gjeter i en reinsdyrflokk på flyttefot fra vinterbeite til sommerbeite. 
Du må være i relativt god form. 

Du må klare å bære ditt eget utstyr.